RAB staat voor restauratie advies en begeleiding.

Strategisch monumentenbeleid staat bij ons centraal. Het gaat erom dat de historische waarde van een bouwwerk geheel in overeenstemming met het huidige programma van eisen behouden blijft. Dit alles in combinatie met een verantwoord financieel beleid.

De kracht van ons bureau ligt in de complete bundeling van de verschillende voor restauratie relevante kennisgebieden zoals specifieke materiaalkennis, bouwfysica, het inpassen van technische installaties, directievoering, onderhoud en toezicht uitvoering. Onze werkzaamheden reiken van een eenvoudig advies tot complexe restauraties van monumentale bouwwerken; van de voorbereiding van subsidieaanvragen tot de financiële afhandeling van het uitgevoerde werk; van het uitdragen van bouwhistorische kennis tot het begeleiden van de uitvoering.

Het enthousiaste team van RAB restaureert, adviseert en begeleidt met toewijding en graagte. Geen opdracht is ons te klein! Of te groot! Daar wij voldoen aan de eisen van de Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureaus, EMA, is ons bureau sinds 2011 gecertificeerd.