Erfgoedcentrum DiEP
Dordrecht

opdrachtgever
Mecanoo architecten
Gemeente Drechtsteden

datum
2011-2012

-rIaIb-
Mecanoo architecten

technische opname
plan cascorestauratie
bestek
bouwkundig advies

link
www.erfgoedcentrumdiep.nl
www.mecanoo.nl 

Het Hof van Dordrecht is een van de belangrijkste gebouwen in de geschiedenis van de stad. Dit voormalige klooster is waarschijnlijk al in 1275 gesticht door de Orde van Augustijnen. Anno 2011 is Het Hof het enige voormalige Augustijnenklooster in Nederland en België waarvan nog aanzienlijke delen, zoals de Augustijnenkerk, het kloosterhof, de kloostertuin, de refter, het dormitorium en de kelders, bewaard zijn gebleven.

Van deze historische locatie maakt het Erfgoedcentrum DiEP hoofdzakelijk gebruik voor tentoonstellingen en cultuurhistorische activiteiten.

Als betrokken restauratieadviseur is RAB gevraagd een herstelplan met bijbehorend bestek te leveren, en wel in nauwe samenwerking met Mecanoo architecten. Daarnaast brengen wij advies uit over de diverse werkzaamheden die de monumentale elementen van Het Hof betreffen, bijvoorbeeld constructie, installaties, inrichting etc.

DiEP Dordrecht