Fort bij Hoofddorp
Hoofddorp

opdrachtgever
Femme Hammer Produkties

datum
2012

-rIaIb-
Serge Schoemaker Architects

technische opname
plan cascorestauratie
kostenraming

link
www.stelling-amsterdam.nl
www.sergeschoemaker.com 

Het Fort bij Hoofddorp is als onderdeel van de Stelling van Amsterdam een provinciaal monument. Het Fort ligt ten westen van de Hoofdvaart in een knik van de Geniedijk. Oorspronkelijk lag het ten zuiden van het dorp Hoofddorp maar tegenwoordig het er middenin. Het Fort is rond 1903-1904 aangelegd.

RAB heeft de casco-opname gedaan en het herstelplan met een kostenindicatie ontwikkeld. Tevens heeft er overleg met de verschillende partijen plaatsgevonden over een mogelijke herbestemming van dit historische juweel.
Een herontwikkelingsplan is door het Amsterdamse bureau Serge Schoemaker Architects opgezet.

Op dit moment, in het najaar van 2012, zijn de verschillende partijen actief om financiering van het project rond te krijgen.

Fort Bij Hoofddorp