Gemeentemuseum Den Haag Den Haag Koningshof Overveen Vishal Haarlem Fort Hoek van Holland Rotterdam Remonstrantse Kerk Rotterdam

Behalve aan de voorbereidende werkzaamheden van een restauratie hecht RAB bijzonder veel waarde aan de juiste begeleiding tijdens de uitvoering. Het uiteindelijke resultaat wordt immers bepaald door wat en vooral hoe iets op de bouw geproduceerd wordt. Een bestek of een werkomschrijving kan met nog zoveel zorg worden opgesteld, als in het werk aan de omschreven eisen niet wordt voldaan, dan kan de beoogde kwaliteit niet worden behaald.

Te vaak zijn er in de bouw voorbeelden te vinden van wijzigingen die niet weloverwogen zijn genomen. Zo zijn bijvoorbeeld zeventiende eeuwse opgeklampte luiken door watervast multiplex vervangen en wordt soms het opschaven van de balk met een blokschaaf eenvoudigweg achterwege gelaten.

Dergelijke werkzaamheden staan doorgaans wel in het bestek omschreven, maar worden dan tijdens de uitvoering vanwege de hoge kosten aangepast of zelfs geheel geschrapt. Met als gevolg dat de kwaliteit van de restauratie verloren gaat.