Fort Hoek van Holland
Rotterdam

opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

datum
2009-2011

-rIaIb-
Braaksma & Roos Architecten

plan cascorestauratie
bestek
vergunningen
toezicht uitvoering

link
www.forthvh.nl
www.braaksma-roos.nl 

Het Fort aan den Hoek van Holland is een voormalig pantserfort dat gebouwd is in de periode 1881-1889 en diende ter verdediging van de Nieuwe Waterweg. De pantserkoepels zijn in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan, maar de prachtige geweergalerij aan landzijde is bewaard gebleven. Het fort is momenteel in gebruik als Nederlands Kustverdedigingsmuseum.

Bij de restauratie hebben wij eerst het funderingsprobleem aangepakt. De aarden gronddekking is deels door EPS-blokken vervangen; de waterhuishouding is aanzienlijk verbeterd met behoud van het originele drainagesysteem. Daarnaast is de gronddekking met kleilagen en plakzoden in oorspronkelijke staat hersteld. Er is een nieuwe pompinstallatie aangebracht die aansluit op het bestaande systeem. Bovendien zijn de gevels gedeeltelijk opnieuw ingeboet en/of gevoegd, de kozijnen met ijzerbeslag gecomplementeerd en gerestaureerd.

Het kantinegebouw M is geschikt gemaakt voor een horeca-/ontvangstfunctie compleet met keuken en toiletgroep.

Fort Hoek van Holland