Landgoed Koningshof
Overveen

opdrachtgever
particulier

datum
2011-2012

-rIaIb-
Braaksma & Roos Architecten

plan cascorestauratie
directievoering
toezicht uitvoering

link
www.braaksma-roos.nl

Het landhuis is onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof en werd in 1898 door A. Salm ontworpen. Het landhuis heeft een levendig en informeel karakter door de verschillende bouwhoogten, de vorm van de vensters, het daklandschap, de kleine toren en de materiaalkeuze.

RAB heeft het casco-restauratieplan opgesteld. Het huis bleek op los en dus inklinkend zand gebouwd en gedeeltelijk verzakt te zijn. Het probleemgebied is met waterglas geïnjecteerd en de scheuren binnen en buiten zijn hersteld. Het dak is compleet herlegd met de bestaande dakpannen die, waar nodig zijn aangevuld met speciaal voor dit project nieuw gebakken pannen. De schoorstenen zijn gebruiksklaar gemaakt en de toppen opnieuw opgemetseld. Tijdens de uitvoering was RAB belast met verantwoordelijkheid voor de directievoering en het toezicht.

Braaksma & Roos Architecten maakte het plan voor de herinrichting.

Koningshof Overveen