Remonstrantse Kerk
Rotterdam

opdrachtgever
Stichting Kerkgebouw Museumpark

datum
2003-2012

-rIaIb-
Braaksma & Roos Architecten
plan cascorestauratie
plan funderingsherstel
bestek
begroting
subsidies
vergunningen
aanbesteding
directievoering

link
www.arminius.nu

De remonstrantse Arminius kerk is Rotterdams enige jugendstil kerkgebouw en gebouwd tussen 1895-1897 naar een ontwerp van H.J. Evers en J.P. Stok. Bij het bombardement van Rotterdam in 1940 is de kerk gespaard gebleven. Heel bijzonder zijn de decoratieve elementen waaronder beeldhouwwerk van Simon Miedema, glazenierswerk van De Contini en glasmozaïek van Facchina uit Parijs.

Scheurvorming in de gevels toonden aan dat er iets mis was met de fundering. Uit onderzoek bleek dat de palen grotendeels boven het grondwater uitstaken en er sprake was van negatieve kleef. De kerk, zijn bijgebouwen en toren zijn geheel in 2009 opnieuw gefundeerd door middel van een tafelconstructie op trillingsvrije palen en door vijzels op spanning gebracht. De zeer laagliggende fundering gaf de mogelijkheid tot het creëren van een kelder.
Vervolgens konden casco, beeldhouwwerk, glazenierswerk en de glasmozaiëken worden gerestaureerd. Bovendien zijn er een nieuwe zijentree, een inpandige lift en een interne vluchtroute aangebracht.

Het restauratieproject is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Braaksma & Roos Architecten en RAB heeft het begeleid.

Remonstrantse Kerk Rotterdam