Vishal en Grote of St. Bavokerk
Haarlem

opdrachtgever
College van kerkrentmeesters
protestantse gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem

datum
2010

-rIaIb-
Braaksma & Roos Architecten

Collo restauratie en architectuur
plan cascorestauratie
directievoering
toezicht uitvoering

link
www.devishal.nl
www.bavo.nl
www.braaksma-roos.nl
www.collo.nl 

Aan de schaduwzijde van de Grote Kerk in Haarlem bevinden zich de achttiende eeuwse Visbanken. Ter plaatse van de laatste traveeën is zo’n halve eeuw geleden geheel in stijl een uitbreiding met openbare toiletten aangebracht, die later is gebruikt als opslagruimte en timmerwerkplaats. In het publieke gedeelte vinden tentoonstellingen Moderne Kunst plaats.

Door samenwerking van Kerk en Gemeente kon de publieksentree van de St. Bavo verplaatst worden naar de Grote Markt. Tegelijkertijd werd het casco van de Vishal gerestaureerd en is er plaats gemaakt voor ontvangst-, winkel- en toiletruimte. Cruciaal hierbij was het openbreken van een historische, eeuwenlang dichtgemetselde doorgang in de noordmuur van de kerk.

Braaksma & Roos heeft in samenwerking met Collo de nieuwe indeling van de Vishal en het interieur ontworpen. De winkelinrichting was in handen van Hugo Timmermans.

RAB heeft voor dit monumentale casco het herstelplan opgesteld, de historische doorbraak gerealiseerd en toezicht gehouden op de totale uitvoering.

Vishal Haarlem