Werkzaamheden:

 • vaststellen bestaande situatie
 • technische opname en rapportage
 • herstelmethodieken
 • plan cascorestauratie
 • advies techniek en detaillering
 • bestek, tekeningen en directiebegroting
 • advies financiering
 • subsidies en vergunningen
 • aanbesteding, directievoering en toezicht
 • revisiebescheiden
 • onderhoudsplan

Opdrachtgevers:

 • gemeenten
 • stichtingen
 • kerkvoogdijen
 • particulieren
 • architectenbureaus
 • projectontwikkelaars