Grote of Sint Jacobskerk
Den Haag

opdrachtgever
Stichting Grote Kerk

datum
jaarlijks

-rIaIb-
meerjaren onderhoudsplan
begeleiding
toezicht uitvoering

link
www.grotekerkdenhaag.nl
www.braaksma-roos.nl

De Grote of Sint Jacobskerk behoort samen met het Binnenhof tot de oudste gebouwen van Den Haag. Vermoedelijk stond er op deze plek al in de dertiende eeuw een houten kapel en aan het einde van de vijftiende eeuw bereikte de kerk zijn huidige omvang. Ingrijpende restauraties vonden in de negentiende en twintigste eeuw plaats, bijvoorbeeld in 1910 door P.J.H. Cuypers. In 1981 ziet de Hervormde Gemeente zich genoodzaakt het gebouw over te dragen aan de Stichting Grote Kerk en in 1987 wordt de kerk voor multifunctioneel gebruik aangepast.

Vanaf 2002 is RAB intensief betrokken bij de instandhouding van de Grote Kerk. Zo werden de leien daken, de gehele zerkenvloer van kooromgang en zijbeuken en de vensters van het hoogkoor onder onze begeleiding gerestaureerd.

RAB heeft in het kader van de BRIM-regeling een meerjaren onderhoudsplan voor 2011-2016 opgesteld. In deze periode wordt jaarlijks het onderhoud door begeleiding en onder toezicht van RAB uitgevoerd. Zo zal in 2015 de fase ‘bijgebouwen’ aan de beurt komen.

Grote Kerk Den Haag