Grote of Sint Laurenskerk
Alkmaar 

opdrachtgever
Stichting tot Behoud van
Monumentale Kerken in Alkmaar

datum
jaarlijks 

-rIaIb-
meerjaren onderhoudsplan
begeleiding
toezicht uitvoering

link
www.grotekerk-alkmaar.nl
www.vriendengrotesintlaurenskerk.nl
www.kennisbankfilantropie.nl
www.alkmaarorgelstad.nl

In opdracht van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar begeleidt RAB sinds 2015 het bouwkundig onderhoud van het kerkgebouw. Van het door Klaas Boeder opgestelde meerjaren onderhoudsplan (Brim) wordt door RAB jaarlijks bepaald welke werkzaamheden daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd. Door aanvullende inspecties, het opstellen van werkomschrijvingen en het aanvragen van offertes. Tijdens de uitvoering houden wij toezicht op de kwaliteit van het werk.

Dit onderhoud heeft vooralsnog een eenvoudig karakter: inboeten van losgeraakte leien, reparatie van gootbekledingen en aansluitlood, herstel van falende voegen in het metselwerk en natuurstenen afzaten en waterlijsten, vervangen van gebroken ruitjes in de glas-in-loodvensters, reparatie van ingerotte torenluiken, verbetering valbeveiliging en schilderwerk.

Daarnaast worden subsidieaanvragen voor deelrestauraties voorbereid en is een 50-jarenplan ofwel een langjarige financiële planning van de onderhoudsbehoefte opgesteld.

Grote Kerk Alkmaar