Kapelkerk
Alkmaar

opdrachtgever
College van kerkvoogden
hervormde gemeente Alkmaar

datum
jaarlijks

-rIaIb-
meerjaren onderhoudsplan
begeleiding
toezicht uitvoering

link
www.kapelkerk.nl

De Kapelkerk is na de Grote of St. Laurenskerk Alkmaar’s tweede kerk en een mooi voorbeeld van de Brabantse gotiek.

In de periode 2001-2003 is de kerk onder begeleiding van RAB gerestaureerd. Het gevelmetselwerk is door nieuw inboet- en voegwerk hersteld. De eiken en vuren kapconstructie is in zijn oorspronkelijke vorm geconsolideerd. Extra trekbalken zijn aangebracht, doorgezakte en/of uitgescheurde verbindingen met glasfiberstaven en epoxy versterkt. De geheel met lood beklede toren is grondig aangepakt. De opbouw van de verflagen op het lood is door het Instituut Collectie Nederland onderzocht. Dit onderzoek, een aanvullend kleuronderzoek en de bestudering van oude prenten en ansichten hebben ertoe geleid de toren in de oorspronkelijke kleuren, donker- en middelgrijs, op te zetten.

RAB begeleidt sinds de voltooiing van de restauratie het jaarlijks onderhoud. Ons bureau doet de technische opname, maakt de werkomschrijving, vraagt offertes aan, begeleidt de werkzaamheden en regelt de algehele financiële afhandeling.

Kapelkerk Alkmaar