Nieuwe Kerk
Den Haag

opdrachtgever
Stichting Nieuwe Kerk

datum
jaarlijks

-rIaIb-
meerjaren onderhoudsplan
begeleiding
toezicht uitvoering

link
www.nieuwekerkdenhaag.nl

Onderhoud, dat de laatste jaren instandhouding wordt genoemd, is een bij veel rijksmonumenten vaak onderbelicht punt. Een met zorg opgesteld onderhoudsplan en zijn consequente uitvoering leiden immers tot lagere restauratiekosten in de toekomst.

Bij ieder nieuw project doet RAB de technische opname en wordt de herstelfilosofie op papier gezet. De visie op het gebouw en de opname vormen de basis voor de werkomschrijving of het bestek. Op grond hiervan kan het subsidietraject ingezet en/of de aanbesteding gehouden worden.

RAB begeleidt vervolgens het jaarlijkse onderhoud en verzorgt zowel de directievoering en het toezicht als de algehele afhandeling bij de gemeenten en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. RAB neemt op deze manier de opdrachtgever een groot deel van zijn verantwoordelijkheden uit handen.

Nieuwe Kerk Den Haag