Ruïne van Teylingen
Voorhout

opdrachtgever
Rijksgebouwendienst

datum
2010-2012

-rIaIb-
technische opname
herstelplan
onderzoek muurafdekkingen
onderzoek mortelsamenstelling
onderzoek vochthuishouding
bestek
aanbesteding
begeleiding uitvoering

link
www.kasteelteylingen.nl 

In opdracht van de Rijksgebouwendienst heeft RAB de consolidatie van de ruïne van Teylingen, een grafelijk leen bij Voorhout, ontworpen en begeleid. De bovengrondse delen van de ruïne bestaan uit de dertiende-eeuwse ringmuur met donjon. Zijn bekendste bewoner is landvoogdes Jacoba van Beieren. De overblijfselen van het complex zijn rond 1880 door de Nederlandse staat aangekocht en gerestaureerd.

Het actuele onderhoud maakt deel uit van het onderhoudsprogramma ‘ruïnes’ van de Rijksgebouwendienst. Binnen dit plan worden onderwerpen uitgediept zoals onderzoek naar de diverse mogelijkheden om metselwerk af te dekken, metingen van de vochthuishouding in het metselwerk en onderzoek naar de mortelsamenstellingen.

De uitvoering van het onderhoud van het eerste deel van de ringmuur is in 2010 gestart. Het verweerde metsel- en voegwerk in de bovenste lagen van de muur werd nieuw ingeboet. In het najaar van 2012 is een proef opgesteld voor een begroeide afwerking van de muurkroon. Deze proefopstelling zal de komende jaren worden gevolgd. Ook is ten behoeve van de publieksveiligheid het hoog opgaande muurwerk van de donjon geïnspecteerd.

Ruïne van Teylingen