Huis Ockenburgh Den Haag Nieuwe Badkapel Scheveningen Hoofdkantoor RDM Rotterdam Oude Kerk Scheveningen St. Franciscus van Assisië Oudewater Toren van Goedereede Goedereede

Wij zijn zeer betrokken bij het behoud van monumentale panden. Een goede restauratie gaat uit van het bestaande gebouw inclusief zijn historische waarden en zorgt voor de juiste inpassing in een nieuw programma van eisen. Zo is het gerestaureerde monument van een historische toekomst verzekerd.
Louter cascorestauraties komen steeds minder vaak voor. Daarom is het van het grootste belang dat er scherp naar het gebruik of hergebruik van het gebouw wordt gekeken. Een wezenlijke meerwaarde is de kennis die RAB in huis heeft op het gebied van bouwkundig herstel, het inpassen van technische installaties en het met elkaar in relatie brengen van bestaande en nieuwe bouwdelen.

Tot de restauratiewerkzaamheden behoren o.a.:

  • vaststellen bestaande situatie
  • technische opname en rapportage
  • plan cascorestauratie
  • advies techniek en detaillering
  • bestek, tekeningen en directiebegroting
  • subsidies en vergunningen
  • aanbesteding, directievoering en toezicht
  • onderhoudsplan