Huis Ockenburgh
Den Haag

opdrachtgever
Gemeente Den Haag

datum
2014-2016

-rIaIb-
plan cascorestauratie
aanbesteding
toezicht uitvoering

link
www.buitenplaatsockenburgh.nl

De buitenplaats Ockenburgh werd rond 1650 gesticht door Jacob Westerbaen. In de loop der eeuwen is het meermalen uitgebreid en gemoderniseerd. Vanaf 1946 werd het ingericht als Jeugdherberg. Hiervoor werden grootschalige aanpassingen doorgevoerd en is het historische interieur grotendeels verdwenen. De jeugdherberg sloot zijn deuren in 1998 en sindsdien kent het gebouw geen vaste gebruiker.

In opdracht van de Gemeente Den Haag werd in 2014 door RAB het achterstallig onderhoud in kaart gebracht en begroot. Eind 2015 werd deze opdracht uitgebreid tot het opstellen van een herstelplan en het voorbereiden van een aanbesteding. Eind april is de uitvoering gestart door aannemingsbedrijf Schakel & Schrale onder gecombineerde directievoering en toezicht van de Centrale Vastgoedorganisatie van de Gemeente Den Haag en RAB.

Gevels, daken, vensters en balklagen worden onderhanden genomen. Na deze cascorestauratie zal de Stichting tot behoud van de Historische Binnenplaats Ockenburgh de bouwkundige aanpassingen voor het nieuwe gebruik laten uitvoeren.

Huis Ockenburgh