Nieuwe Badkapel
Scheveningen

opdrachtgever
College van kerkrentmeesters
hervormde gemeente Scheveningen

datum
1998-2013

-rIaIb-
plan cascorestauratie
bestek
tekeningen
vergunningen
aanbesteding
directievoering

link
www.nieuwebadkapel-zorgvlietkerk.nl

De Nieuwe Badkapel in Scheveningen is een mooi voorbeeld van protestantse kerkarchitectuur uit de jaren 1915-1916. De kerk is in neo‑romaanse stijl door W.Ch. Kuijpers ontworpen op een kruisvormige plattegrond met ondiepe kruisarmen. Invloeden uit het werk van K.P.C. de Bazel en H.P. Berlage zijn hier duidelijk zichtbaar.

Een van de specifieke onderdelen van deze restauratie is het herstel van de twee grote vensters in de zijgevels van de kerk. De grote vensters in de voor- en achtergevel zijn al tijdens de eerdere restauratie in 1998 gerestaureerd.

Een ander belangrijk onderdeel betreft het herstel van het metsel- en voegwerk dat in zeer slechte staat verkeerde. Door de ongunstige samenstelling van de originele mortel is het metsel- en voegwerk verzand. Na onderzoek van de samenstelling zijn proefstukken opgezet en kon de juiste mortelkeuze voor het nieuwe voegwerk worden gemaakt.

Nieuwe Badkapel Scheveningen