Oude Kerk
Scheveningen

opdrachtgever
College van kerkrentmeesters
hervormde gemeente Scheveningen

datum
2003-2007

-rIaIb-
plan cascorestauratie
bestek
tekeningen
directievoering
toezicht uitvoering
meerjaren onderhoudsplan

link
www.oudekerkscheveningen.nl

De geschiedenis van de Oude Kerk begint al in de vijftiende eeuw toen op deze plek een kapel werd gesticht. Door de Sint Elisabethsvloed in 1421 en andere heftige stormen werd de kapel en het latere kerkje grotendeels verwoest. De herstelwerkzaamheden verliepen traag en pas rond 1537 is de bouw voltooid.
De Oude Kerk is in de jaren 1957-1959 volledig gerestaureerd door de architect J.W.C. Bolt.

Voor aanvang van de restauratie waren er problemen met de stabiliteit en de leibedekking van het dak. Gezien de grote afmetingen van dit dak en het feit dat de Hervormde Gemeente tijdens de restauratie haar kerkdiensten wenste voort te zetten, is de restauratie in de periode 2003-2007 gefaseerd uitgevoerd. De fasering was eveneens een consequentie van een in drie delen toegekende subsidie.

Tot de belangrijkste werkzaamheden van RAB behoorden het herstel van de houten kapconstructie en van het stucwerk alsmede het vernieuwen van de leibedekking. In 2007 is de restauratie van het kerkgebouw afgerond. In 2011 heeft RAB in het kader van de BRIM een meerjaren onderhoudsplan opgesteld.

Oude Kerk Scheveningen