Toren van Goedereede
Goedereede

opdrachtgever
Rijksgebouwendienst

datum
2008-2010

-rIaIb-
plan cascorestauratie
aanbesteding
directievoering
toezicht uitvoering

link
www.torenmuseum.nl 

Deze voormalige lichttoren in Goedereede is sinds de gedeeltelijke teloorgang van zijn laatmiddeleeuws kerkgebouw eeuwenlang in gebruik geweest als lichtbaken voor de scheepvaart. Er hebben ingrijpende herstellingen (1894) en een restauratie (1973-1978) plaatsgevonden. Het casco werd in 2009-2010 in opdracht van de Rijksgebouwendienst door RAB grondig gerestaureerd.

Metselwerk, natuursteen en houtconstructies zijn hersteld. De roestende kettingankers drukten het metselwerk van de traptoren uiteen en zijn vervangen door roestvast stalen ankers. De dakbedekking is vernieuwd, de hemelwaterafvoer verbeterd. De galmgaten zijn gedicht met nieuwe gaashorren. Ook voor de balustrade rond het torenplat is een publieksveilige afscherming ontworpen.

Vanwege een in het verleden uitgevoerde hydrofobering was bijzondere aandacht vereist voor het ontwikkelen en aanbrengen van een passende voegmortel. Voor het vaststellen van de juiste samenstelling werd een morteldeskundige ingeschakeld.

Toren van Goedereede